Solucan Gübresi
Solucan gübresi , organik atık veya artıkların Kırmızı Kaliforniya Solucanlarına bir karışım halinde mama yani besin maddesi olarak verilmesi ile üretilir.

Solucanların ürettiği bu gübreye “vermikompost (vermicompost)” da denmektedir. Solucan gübresi, diğer bir söylemle solucan dışkısı vermikest veya kest (vermicast; cast; casting) olarak da adlandırılır.

Solucan gübresi, mikrobiyeller ile solucanların organik atıkları sindirerek gübreye dönüştürmeleri sonucunda üretilir. Mikroorganizmaların parçaladığı organik atıklar Kırmızı Kaliforniya Solucanları tarafından vakumlanarak sindirim sistemlerine alınır. Solucanın kendini korumak için ürettiği mukus salgısı, topraktaki mikroorganizma sayısını ve çeşitliliğini arttırmaktadır.