Solucan Gübresinin Özellikleri

Solucan Gübresi,

büyükbaş hayvan gübresi ile diğer organik atıkların uygun bir oranda karıştırılması ile elde edilen mamanın Kırmızı Kaliforniya toprak solucanları tarafından tüketilmesi ile üretilmektedir.

Bu işlem esnasında tüketilen mamanın yapısı fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak değişmekte ve toprak besleyicisi, düzenleyicisi tamamen doğal, organik ve biyolojik mucizevi bir tarım girdisi olan solucan gübresine dönüşmektedir.

İçerdiği yüksek miktardaki toprak dostu azot üreticisi bakteriler ile toprak florasına zenginlik kazandırır ve toprağın zaman içinde üretken olmak vasfını kaybetmesini önler.

Ayrıca solucanların sentezledikleri antibiyotik, aminoasit ve vitaminler solucan gübresine karışmaktadır. Böylelikle biyolojik aktivasyonu artan gübrenin kullanıldığı ürünlerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlanır. Bahse konu faydalı içerik solucan gübresinde diğer hayvansal gübrelere oranla yüz kat daha fazla iken kimyasal gübreler bu faydadan yoksundur. Diğer taraftan, yine solucan gübresinin içinde bitkinin beslenmek için ihtiyaç duyduğu ve çok önemli olan humik asit ve fulvik asit maddeleri bulunmaktadır.